Gratis zoekertjes

  Blader     Zoek     Zoekertje plaatsen
    Mijn Account     Prijs     Contacteer ons
 
 
    Registreer     Aanmelden  
  Snelzoeken
 

Meer zoekopties

  Rubrieken  
Bosexploitanten (0)
Expertises en beheer (0)
Biomassa (0)
Groenafval
Houtchips
Bossen (0)
Beheer
Te koop
Te koop gevraagd
Bosgrond (0)
Grond voor korte omloophout
Naakte bosgrond
Te bebossen landbouwgrond
Bomen (0)
Kaprijpe bomen
Kerstbomen
Sierbomen
Boscompensatie (0)
Compensatiegrond
Brandhout (0)
Aanmaakhout
Diversen
Gekloven brandhout
Kruinen
Stammen
Diversen (0)
Houtverkopingen (0)
Jobs (0)
Aangeboden jobs
Job gevraagd
Kachels (0)
Houtkachels
Pelletkachels
Korte-omloop-hout (0)
Aanleg
Oogst
Verkoop
Machines (0)
Bladblazers
Bosmaaiers
Diversen
Hakselaars
Harvesters
Kettingzagen
Rupskranen
Tractoren
Vrachtwagens
Opleidingen (0)
Pellets (0)
Productie
Verkoop
Plantgoed (0)
Diversen
Loofhout
Naaldhout
Populieren
Stekken
Recreatie (0)
wandelingen
Schors (0)
Sierschors
Veiligheidskledij (0)
Verenigingen (0)
Federaties
Jacht

Privacybeleid op zoekertjessite bosmarkt.be 

Persoonsgegevens
Bosmarkt behandelt uw gegevens met de meeste zorg. Bosmarkt verzamelt geen persoonsgegevens tenzij deze op vrijwillige basis worden verstrekt. Met het invullen en versturen van een bestelformulier, of het verzenden van een e-mail geeft een bezoeker Bosmarkt toestemming zijn of haar persoonlijke gegevens op te slaan in een bestand van Bosmarkt met het oog op een geautomatiseerde gebruikersprofilering, klantenbeheer, marktonderzoek en direct mail per post. De verstrekte gegevens kunnen voor deze doeleinden intern worden gebruikt aan de met Bosmarkt verbonden ondernemingen. U heeft recht op inzage en eventuele correctie van uw desbetreffende persoonsgegevens. U heeft het recht om u kosteloos te verzetten tegen verwerking van uw gegevens voor direct marketing doeleinden. U kunt uw aanvraag tot inzage, correctie of verzet richten tot onze klantendienst.

Uw elektronische contactgegevens kunnen door Bosmarkt worden gebruikt voor direct e-mail marketing. Evenwel is uw vooraftgaande instemming niet nodig wanneer Bosmarkt elektronische contactgegevens die zij heeft verkregen bij de levering van bepaalde producten of diensten, gebruikt voor direct e-mail marketing van eigen gelijkaardige producten of diensten. U heeft recht op inzage en eventuele correctie van uw elektronische contactgegevens. U heeft eveneens het recht om u kosteloos te verzetten tegen de verwerking van uw elektronische contactgegevens voor direct e-mail marketing doeleinden.

Automatisch vergaarde niet-persoonlijke informatie
Bosmarkt kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de Bosmarkt-website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat.

Cookies
Tijdens een bezoek aan de site kunnen automatisch zogenaamde 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Deze gegevens helpen ons de site beter af te stemmen op de wensen en voorkeuren van de bezoekers. Met de meeste internetbrowsers kunt u cookies van uw harde schijf verwijderen, cookies afwijzen of een waarschuwing ontvangen vooraleer een cookie geïnstalleerd wordt. Raadpleeg de instructies of help-functie van uw internetbrowser voor meer details. Indien u tijdens een bepaald bezoek aan de site instemt met het gebruik van cookies, kunnen deze cookies eventueel verder worden gebruikt bij volgende verbindingen met de site.

IP adressen
In de zoekertjes en de daaraan verbonden e-mails wordt bij het posten van een bericht het IP-adres van de poster weergegeven. Soms is ook het IP-adres van een proxyserver zichtbaar tussen haakjes. Het doel hiervan is de authenticiteit en de integriteit van de berichten te verhogen door te vermijden dat iemand berichten post in andermans naam . In geval van klachten over vermeend onwettelijk gedrag, kan dit IP-adres ook doorgegeven worden aan de bevoegde gerechtelijke instanties.


Informatie op deze zoekertjes website
De informatie, software, producten en diensten ("informatie") die op of via deze website worden aangeboden, kunnen onvolkomenheden van allerlei aard bevatten. Bosmarkt staat niet in voor de geschiktheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of nauwkeurigheid van de informatie. De informatie wordt geleverd en weergegeven zonder enige vorm van garantie. Bosmarkt is evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen, indien deze, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen op de site, zouden voorkomen, en wijst alle aansprakelijkheid af voor enige schade die deze virussen kunnen veroorzaken. Bosmarkt behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de informatie op de site op elk tijdstip te wijzigen.

Weblinks naar andere websites
Deze website kan hyperlinks naar websites of naar webpagina's van derden en andere partijen bevatten, of daar op een andere manier naar verwijzen. Bosmarkt heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites of webpagina's en is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan. Het plaatsen van links door Bosmarkt houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites of webpagina's.

Adviezen via de website
Indien er via de website rechtstreeks of onrechtstreeks adviezen worden gegeven voor het nemen van medische, juridische, financiële of andere persoonlijke of zakelijke beslissingen, dan worden deze adviezen zonder vorm van garantie gegeven en zonder dat Bosmarkt hiervoor aansprakelijk kan gesteld worden. U dient steeds een deskundige ter zake te raadplegen voor bijkomende inlichtingen omtrent het op uw situatie toegespitst advies.

Links naar de Bosmarkt site
Het aanleggen van hyperlinks naar de website Bosmarkt.be is slechts toegestaan voor zover deze hyperlinks naar de homepage van de site leiden. Deep-linking is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bosmarkt . Het gebruik van deze site in sites of elementen van sites van derden (bij voorbeeld door in-line linking, framing of op enige andere manier) is eveneens verboden.

Distanciering van betalingen tussen koper en verkoper
OPGELET: Bosmarkt treedt nooit op als tussenpersoon of bemiddelaar bij betalingen. Malafide personen kunnen e-mails versturen in naam van Bosmarkt, waarin zou kunnen beweerd worden dat geld aan Bosmarkt moet overgemaakt worden. Wanneer u zelf geen zoekertje plaatste kan het hier mogelijk gaan hier om oplichting. Bij twijfel onderneemt u niets en dient u ons in te lichten.


Paswoorden en beveiligde delen van de site
U heeft een paswoord nodig om toegang te krijgen tot bepaalde delen van de site (bv om zoekertjes te plaatsen). De betreding van deze delen zonder paswoord is strikt verboden. Indien u dergelijk paswoord heeft ontvangen, dient dit paswoord vertrouwelijk en geheim te worden gehouden. U dient Bosmarkt onmiddellijk in te lichten indien één van uw paswoorden ter kennis komt van anderen dan uzelf, of indien u dergelijk paswoord heeft ontvangen van een partij verschillend van Bosmarkt . Elk gebruik dat wordt gemaakt van onze diensten na geldige identificatie met uw paswoord zal worden geacht door u te zijn verricht. Indien Bosmarkt reden heeft om te geloven dat de veiligheid van de site in gevaar is, kan Bosmarkt uw paswoord wijzigen (onverminderd al haar overige rechten en verhalen)

Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbanken
De Belgische wetgeving is van toepassing op deze website met uitzondering van de Belgische doorverwijzingsregels uit het Belgisch internationaal privaatrecht. Ingeval van betwistingen zijn enkel de rechtbanken van Brussel bevoegd.


Bosmarkt is niet aansprakelijk voor schade die voortkomt uit geplaatste zoekertjes en transacties of contacten die daaruit volgen.


BTW BE 0430.846.284
© 2008 -2009 www.bosmarkt.be Alle rechten voorbehouden